Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school BO/VO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VOLeesbevorderingsnetwerken
Eindrapportage Pilots netwerken leesbevordering11-07-2011

Binnen Kunst van Lezen wordt gewerkt aan een landelijk dekkende voorziening van lokale en bovenlokale leesbevorderingsnetwerken. De provincies Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en later ook Flevoland zijn in 2009 door de projectorganisatie aangewezen als pilots voor de ontwikkeling van deze netwerken.
Lees hier de samenvatting van de eindrapportage over deze pilotfase.

Terug naar het overzicht