Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school BO/VO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VOLeesbevorderingsnetwerken
Feitenrelaas 2017 Kunst van Lezen20-07-2017

Deze zomer vindt de evaluatie plaats van Kunst van Lezen (Stichting Lezen/Koninklijke Bibliotheek) van het preventieve onderdeel van het actieprogramma Tel mee met Taal van de ministeries OCW, VWS en SZW. Basis voor de evaluatie is het in juni verschenen Feitenrelaas 2017 dat laat zien in hoeverre (tussentijdse) kwantitatieve doelstellingen zijn bereikt. En dat een beeld schetst van onderzoek naar de diverse programmaonderdelen. In een apart hoofdstuk wordt beschreven hoe laagtaalvaardige gezinnen worden betrokken bij leesbevordering, met speciale aandacht voor de negen projecten die (opgezet in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven) die bedoeld zijn om deze gezinnen te bereiken.

Kunst van Lezen kent drie programmaonderdelen: BoekStart, de Bibliotheek op school en het stimuleren van leesbevorderingsnetwerken.

Feitenrelaas Kunst van Lezen juni 2017

Terug naar het overzicht