Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school BO/VO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VOLeesbevorderingsnetwerken
Feitenrelaas Kunst van Lezen11-09-2017

In opdracht van het ministerie van OCW is Kunst van Lezen - gezamenlijk leesbevorderingsprogramma van Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek - in de zomer van 2017 geŽvalueerd door Ecorys en het Verwey-Jonker Instituut. De basis voor deze evaluatie is het feitenrelaas 2017. De uitkomst van de evaluatie volgt later dit jaar.

Eind 2014 is Kunst van Lezen geŽvalueerd door de KWINK groep: eindrapport van de evaluatie in 2014. Als basis voor de evaluatie heeft Kunst van Lezen in september 2014 een feitenrelaas 2014 aangeleverd. Op een A4 zijn de belangrijkste feiten in kaart gebracht. De evaluatie is positief.

Feitenrelaas Kunst van Lezen, juni 2017

Terug naar het overzicht