Leesbevorderingsnetwerken BoekStart de Bibliotheek op school BO/VO Tel mee met Taal
BoekStartde Bibliotheek op school PO/VOLeesbevorderingsnetwerken
Evaluatie Kunst van Lezen positief11-03-2015

In opdracht van het ministerie van OCW is Kunst van Lezen - gezamenlijk leesbevorderingsprogramma van Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek - geëvalueerd door de KWINK groep. De aanleiding is dat de bewindspersonen van OCW, SZW en VWS het voornemen hebben om de samenhang in het beleid op het gebied van leesbevordering, bestrijding laaggeletterdheid en taalonderwijs te versterken. Zij trekken in de komende drie jaar ruim € 50 miljoen uit voor de bestrijding van laaggeletterdheid en voor leesbevordering. Zo schrijven zij in het actieprogramma Tel mee met Taal, waarover zij 6 maart de Tweede Kamer informeerden.

Klik hier voor het eindrapport van de evaluatie. Als basis voor de evaluatie heeft Kunst van Lezen in september 2014 een feitenrelaas aangeleverd. Op een A4 zijn de belangrijkste feiten in kaart gebracht. De evaluatie is positief.

Bereikcijfers Kunst van Lezen 2014

Terug naar het overzicht